Annick is sinds 1 januari dit jaar gestart bij De Gezonde Stad, maar de start van De Gezonde Stad zelf gaat al veel verder terug. Al zo een 8 jaar om precies te zijn. Een onafhankelijke organisatie die, de naam zegt het al, de stad gezonder wil maken. Een uitgangspunt daarbij is dat je ook een grote impact kunt maken juíst op de plek waar je dagelijks woont en werkt. 

“De Gezonde Stad is erop gericht om bewoners en bedrijven de juiste handvatten te kunnen geven om de stad gezonder te maken en impact te creëren. Enerzijds door zelf projecten op te pakken en daarmee het goede voorbeeld te geven, anderzijds door veel berichten te communiceren waarin we laten zien hoe het ook kan. Hierbij richten we ons voornamelijk op koplopers. Mensen die al jarenlang bezig zijn de stad een stuk duurzamer te maken. Als je die mensen goed zichtbaar maakt is dat natuurlijk een heel krachtige manier om te inspireren. Zo willen we mensen in beweging zetten.” Vertelt Annick, directeur van De Gezonde Stad. 

Annick is al jarenlang betrokken bij diverse initiatieven en sociale ondernemingen, waar zij zich voornamelijk richt op het bouwen van community’s, de aanjager is en op sociaal vlak de initiatieven verder uitrolt. Nu is ze sinds een jaar betrokken bij De Gezonde Stad om de impact nog meer te vergroten. Annick streeft naar een duurzame en inclusieve wereld. “En dat raakt mij heel erg, die verbinding leggen. Wanneer we goed helder hebben wat we precies kunnen toevoegen, kunnen we ook nog meer impact maken en kunnen we ook heldere en vruchtbare samenwerkingen aangaan.”

“Duurzaamheid kunnen we alleen bereiken door samen te werken.” 

Het werk van De Gezonde Stad moet zijn dat je in je eigen stad de positieve veranderingen kunt zien en ervaren. Lokaal voedsel of groen in de buurt bijvoorbeeld. “Waar we nu mee bezig zijn is het vervolg opvan Amsterdamse bodem’. Een platform waarbij we lokaal eten, geproduceerd in Amsterdam, aantrekkelijker maken voor de consument. Tegelijkertijd verbinden we de initiatieven die hierbij nauw betrokken zijn, zodat het elkaar versterkt en we hen een podium kunnen geven.

Maar we hebben ook een aantal mooie groenprojecten in de stad, van kleine parkjes tot bomen in diverse straten. Er is onlangs een onderzoek gepubliceerd door de WUR waarbij wij betrokken zijn geweest. De groene inspiratiekaart. Die kaart identificeert een aantal kansrijke plekken die in aanmerking komen voor vergroening in de stad. Het zou fantastisch zijn als we dat de komende tijd meer kunnen opschalen en onze expertises bundelen om nog meer parken of buurtmoestuinen te kunnen realiseren.”

Wat is de kern van De Gezonde Stad? “We kunnen goed bepaalde duurzaamheidsonderwerpen heel concreet maken. Daarnaast weten we door activatie de mensen in beweging te brengen. Én we fungeren als procesbegeleider, waar we verschillende groepen met elkaar verbinden om de stad gezonder en duurzamer te maken.”

Zo hebben we een Dertig Dagen Duurzaam Challenge opgezet. Daarmee kun je ook vanuit huis aan de slag. Dertig dagen lang krijg je dan twee keer per week opdrachten. Die challenge werd zo positief ontvangen, dat we inmiddels ook een Dertig Dagen Duurzaam Challenge zijn gestart met een bedrijf. Zo kunnen ook medewerkers binnen het bedrijfsleven gestimuleerd worden. Dat willen we volgend jaar nog meer gaan doen. 

“Je merkt dat duurzaamheid veel meer van vandaag de dag is, veel meer van nu.”

“Het zou fantastisch zijn als we onze impact kunnen opschalen door slimmere samenwerkingen aan te gaan, grotere projecten op te pakken en meer activerende campagnes uit te rollen. Daar probeer ik nu de basis voor te leggen, zodat je De Gezonde Stad op nog veel meer plekken in Amsterdam kunt zien en ervaren. We zien dat sommige van onze projecten ook al zijn opgepakt in anders steden. Het zou wel leuk zijn als zich dat nog verder verspreidt. Dat we een spin-off kunnen zijn voor projecten en initiatieven in andere steden. Want alleen samen kunnen we duurzaamheid bereiken.”

Door Kim Goed, voor EARTH LABEL

Je ontvangt na aanmelding één keer per week een mail met kwalitatieve artikelen. Dus geen spam waar je niet op zit te wachten. 

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This